POLÍTICA DE COOKIES

Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de usuario y ofrecer contenidos de interés.
Si continua navegando, consideraremos que acepta su uso.

La página web TAPIC.ORG utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet.

Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

NOVA APLICACIÓ: Verificació ràpida d'honoraris HON-INITIUS

APLICACIONS PER A:
ARQUITECTES, ENGINYERS, ARQUITECTES TÊCNICS, APARELLADORS

COOKIES CONTACTAR

Aplicacions on line:
CÀLCUL I ANÀLISI D'HONORARIS

CÀLCUL I ANÀLISI D'HONORARIS

Eines d'anàlisi en base a costos fixes i variables.

 • HON-PRE: Honoraris per pressupost.
 • HON-DIR: Honoraris per direcció d'obra.
 • HON-WEB: Honoraris per hores/disseny Web.
Accés per subscripció al PACK D'APLICACIONS
En venda a Google Play

GESTIÓ HORES DESPATX

CÀLCUL I ANÀLISI D'HONORARIS

Eines d'anàlisi en base a costos fixes i variables.

 • HON-PRE: Honoraris per pressupost.
 • HON-DIR: Honoraris per direcció d'obra.
 • HON-WEB: Honoraris disseny Web.
Accés per subscripció al PACK D'APLICACIONS

Aplicacions on line:
GRÀFICS INTER-ACTIUS

EINES D'ANÀLISI GRÀFIC.

 • GRÂFIC X(Y)
 • GRÂFIC X(Y1,Y2)
 • DONUT
 • BURN HOURS
 • REGRESSIÓ (Y/X)
 • RADAR
 • BARRES APILADES
 • BARRES HORITZONTALS
 • ARBRE RECTANGLES
Accés per subscripció al PACK D'APLICACIONS

Autocad:
UTILITAT PER BLOCS

Utilitat per gestió de blocs en Visual Basic

Accés per subcripció al PACK D'APLICACIONS

Àlvarez Ilzarbe, escultor Núria Batlle. Fotografia arquitectura mediaoambiental Secció oftalmològica de Lleida Fitxes de càlcul-UPC Qualitat i Servei d'Aplicacions Informàtiques Asesoría Informática de Sistemas CAD Habitatge. Joan Solé. Arquitecte Albert Benet. Arquitecte Totalfoto
tapic-logo
TORNAR

CONTACTAR

 • logo
Josep L. Montserrat
c/ Mallorca,621,2,3. 08026. Barcelona. Tel. 933 511 405
TORNAR

CÀLCUL I ANÀLISI D'HONORARIS

VIDEOS
Distinguim el que costa i el que val.
 • El que costa no depen del mercat.

  Es basa en la nostra estructura, mitjans i en les nostres habilitats i coneixements.
  Hem d'incloure els conceptes que van lligats a la nostra activitat. Tant els que contractem com els que nosaltres fem.
  Cal computar un sou a cada component de l'equip. Inclòs si treballeu com a freelance.
  Cal computar coses que potser que nosaltres fem, Com per exemple feines de manteniment i neteja, assignant-hi valors de mercat.
  No computeu despeses que no estiguin lligades estrictament a l'activitat. Els resultats poden ser poc acurats.

 • El que val depen del mercat.

Si el que costa (el nostre cost) és superior al que val (valor de mercat), ens serà complicat competir i dur a terme el treball.

L'aplicació ens permet tenir una orientació. No és un mètode exacte. Cal anar ajustan-lo en base a l'experiència per aproximar-se al valor adecuat.

En l'aplicació definim:

El resultat ens dóna:

Nota: Cada aplicació té el seu exemple d'aplicació

model
TORNAR

AUTOCAD: UTILITATS

VIDEOS

CANVIAR COLOR DELS BLOCS

Els colors de les entitats dels blocs poden ser:

 • COLOR PER CAPA.
 • COLOR PER BLOC amb color assignat (valor).
 • COLOR PER BLOC amb color genèric (0).

Si fem una inserció d'un block en qualsevol capa, els colors que presentarà seran:

 • COLOR PER CAPA: Les entitats originals que tenien COLOR PER CAPA, agafaran el COLOR PER CAPA de la de la CAPA ACTUAL.
 • COLOR PER BLOC: Les entitats originals que tenien COLOR PER BLOC assignat un valor, mantindràn el COLOR PER BLOC.
 • COLOR PER BLOC: Les entitats originals que tenien COLOR PER BLOC genèric (0) , agafaran el COLOR PER CAPA de la de la CAPA ACTUAL.

UTILITAT ACAD-VB-BLOC1

 1. A CAPA: Canvia totes les entitats del bloc a: COLOR PER CAPA.
 2. A BLOC: Canvia totes les entitats del bloc a: COLOR PER BLOC genèric (0).
 3. Canviar color ENTITAT/SUBENTITAT: Canvia la entitat SELECCIONADA del bloc a: COLOR PER BLOC i li assigna el color seleccionat en A.
 4. BLOC MODEL: SELECCIONA el bloc.
 5. CANVIAR BLOC MODEL: Canvia les entitats que tenen COLOR PER BLOC GENÈRIC al color seleccionat a B.
 6. SELECCIONAR BLOCS: Fa una selecció dels blocs amb el mateix nom que el del BLOC MODEL i iguala els colors de les entitats.
b-acad
TORNAR

ATTIME, GESTIÓ HORES DEL DESPATX

VIDEOS

INTRODUCCIÓ

Les aplicacions de gestió precisen que l'equip directiu se les creguí. En un altre cas seran un fracàs total.

En un projecte pot haver part dels costos que són fàcils de controlar. Per exemple la factura del cost del càlcul d'unes instal·lacions d'una assessoria, etc. Quina és la durada del projecte i el cost de les hores, sols el podem fer nosaltres.

Per que cal comptar amb una eina d'anàlisi?. Si comparem el cost del bàsic d'un projecte amb l'executiu tenim un valor, però si el comparem els bàsics de 10 projectes amb el executius de 10 projectes, llavors tenim una orientació.

ATTIME no és una eina de planificació, és complementaria. Si el que necessiteu és fer planificació, podeu recorre a eines gratuïtes com Open Workbench.

ATTIME és una aplicació que permet la gestió del treball i el temps dins del despatx d'una manera molt senzilla i visual a partir d'una interfície de taules, llistats i gràfics. Ens permet gestionar quantes hores es dedica a una tasca determinada, permet visualitzar històrics i inclòs obtenir les hores per m2 d'un expedient.

Un usuari sols cal que informi les hores que ha dedicat i la tasca en que les ha invertit per que sigui operativa l'aplicació.

L'ús es senzill, sols cal tenir regularitat informant les dades.

CONCEPTES

En general sempre em parlat d'hores encara que te més sentit parlar de jornada.
Els conceptes sobre jornades, tasques, hores, etc. son les següents.
Fem una jornada (1) en que realitzem diferents tasques (4). Algunes de les tasques no és poden assignar directament a un projecte, per exemple les hores de secretaria. Hi ha unes tasques que no s'abonen.
En l'aplicació les hem agrupar sota la tasca PAUSA.
Les jornades (1) tenen una hora d´inici (2). Dins de la jornada fem anotacions(6) que consisteixen en associar a una tasca (3) unes hores (4) en sessió (5) de matí, tarda o nit.

APARTATS

 • Expedients/Grups. Agrupen les tasques.
 • Tasques. Pot existir una tasca sense que aquesta pertanyi a cap expedient (per exemple 1401-Administració). El nom sempre és únic.
 • Checklist. LListes de qualsevol tipus. Per ejemple per seguiment d'expedients, de documents a presentar, utilitzar una llista per generar tasques, etc.
 • Processos. Son diferents accions associades a una tasca. Ens permeten valorar les revisions o casos de NO conformitat.
 • Usuaris. Definim el nivell, la categoria i preu per hora.
 • Hores. Associem a una jornada les diferents tasques i les hores emprades.
 • Llistats. Visualització i anàlisi de resultats en 25 models.
 • Utilitats. Definim per jornada, hores màximes, data de liquidació.
 • Comunica. Intercanviar notes dins del despatx.
 • Previsió Hores. Hores per mes que hom preveu treballar.
 • Vacances. Calendaris, general, per usuari. Vistes per mes i anual.
 • Ajuda. Contextual als apartats.

TIPUS

L'aplicació funciona sota qualsevol navegador. És la millor manera de conservar un històric de les tasques fetes.

RECOMANACIONS PER A LA CREACIÓ DE NOMS

En general en crear carpetes, es repeteixen noms de carpeta en diferents directoris. Per exemple: BASIC. Aquesta carpeta pot ser la mateixa en diferents projectes.
Si per alguna acció es desplaça, solament la podrem identificar visualitzant el seu contingut. Per tant és recomanable identificar-les. Per exemple: projecte:1301-21-Casa-Portugal, carpeta: 1301-21-Basico.

És important utilitzar criteris semblants.
ATTIME controla que no hi hagi dos expedients/tasques repetides. Per a dues tasques diferents seria: 1301-21-Basic, 1301-21-Executiu. També podem crear diverses tasques d'una vegada des de l'apartat expedients, utilitzant el prefix que definim.

Per defecte les tasques i expedients s'ordenen alfabèticament. Per exemple: A partir del projecte 1301-21-Casa-Portugal, usem com a prefix 1301-21 i vam crear les tasques 1301-21-A-Basico, 1301-21-B-Executiu, 1301-21-C-Adreça, etc... Una vegada creada una tasca es pot renombrar sense que afecti als resultats.
TORNAR

GRÀFICS INTERACTIUS

VIDEOS
 • Permet informar les vostres dades en un camp textarea.
 • Representa el gràfic, els nodes/sectors i la seva taula de dades. És inter-actiu.
 • Podem simplificar la representació en pantalla per tal de imprimir/capturar el que ens interessi.
 • Les dades del vostre cas les podeu guardar en un fitxer TXT. El podreu utilitzar com base, per informar modificacions posteriors
 • Per recuperar les dades d´un fitxer TXT, simplement seleccioneu les dades i feu copiar i pegar en el camp textarea.
- Resolució mínima de pantalla:
1024 px
a

GRÀFIC X(Y). PROMITG

 • Dades:
  Serie (X,Y).
  Format línia de dades: X;Y
 • Resultat:
  Dibuixa nodes i línies. Lìnia promitg.
  Inter-actiu
 • Exemple d'ús: Hores/mes
a

BURN HOURS

 • BURN HOURS ( cremar hores)
 • Dades:
  Serie (X,Y).
  Format línia de dades: X;Y
 • Resultat:
  Dibuixa nodes i línies. Pendent previsió dies/hores, hores informades, hores que resten
  Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - Previsió de les hores del treball i els dies que durararà.
  Informem les hores fetes en un dia.
  La taula de dades comença amb: 0 (dia), 0 (hores informades)
  Si estem per sota de la pendent, vol dir que consumim hores més ràpid del previst.
a

BARRES APILADES

 • Dades:
  Serie (X,Y1,Y2).
  Format línia de dades: X;Y1;Y2
 • Resultat:
  Apila barres.
  Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  Ingressos de dos anys
a

GRÀFIC X(Y1,Y2)

 • Dades:
  Serie (X,(Y1,Y2)).
  Format línia de dades: X;Y1;Y2
 • Resultat:
  Dibuixa nodes i línies.
  Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - a) (mes ( ingressos, despeses )). Afegeix línia benefici: (ingressos - despeses)
  - b) (mes ( hores previstes, hores informades )). Afegeix línia diferència: (previstes - informades)
a

REGRESSIÓ (Y/X)

 • Dades:
  Serie (X,Y).
  Format línia de dades: X;Y
 • Resultat:
  Dibuixa nodes i línies.
  Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - a) (mes , ingressos). Afegeix recta de regressió (Y/X)
  - b) (mes , notes alumne). Afegeix recta de regressió (Y/X)
a

BARRES HORITZONTALS

 • Dades:
  Divisor per valor global. Serie (X).
  Format lína de dades:
  (iD ,Descripció, X)
 • Resultat:
  Dibuixa sectors. Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - a) (Pressupost ( id, capítol, import )).. Divisor: Superfície (m2)
  - b) (Vendes (id, seccions, import).. Divisor: Número de viatges (NV)
a

DONUT

 • Dades:
  Divisor per valor global. Serie (X).
  Format lína de dades:
  (iD ,Descripció, X)
 • Resultat:
  Dibuixa sectors. Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - a) (Pressupost ( id, capítol, import )).. Divisor: Superfície (m2)
  - b) (Vendes (id, seccions, import).. Divisor: Número de viatges (NV)
a

RADAR

 • Dades:
  Divisor per valor global. Serie (X).
  Format línia de dades:
  (iD ,Descripció, X)
 • Resultat:
  Dibuixa sectors. Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - a) (Pressupost ( id, capítol, import )).. Divisor: Superfície (m2)
  - b) (Vendes (id, seccions, import).. Divisor: Número de viatges (NV)
a

MAPA ARBRE

 • Dades:
  Divisor per valor global. Serie (X).
  Format lína de dades:
  (iD ,Descripció, X)
 • Resultat:
  Dibuixa sectors. Inter-actiu
 • Exemples d'ús:
  - a) (Pressupost ( id, capítol, import )).. Divisor: Superfície (m2)
  - b) (Vendes (id, seccions, import).. Divisor: Número de viatges (NV)